Okolice Skarlinówki – Brodnica

Brodnica – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, siedziba powiatu brodnickiego, obecnie położone po obu stronach rzeki Drwęcy, oddalone o 30 kilometrów od Skarlinówki. Brodnica leży na terenie Pojezierza Brodnickiego. Jest to region wyjątkowo atrakcyjny turystycznie. Na jego terenie położony jest Brodnicki Park Krajobrazowy, będący częścią Pojezierza Brodnickiego, część Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego oraz Dolina Drwęcy.

Brodnicki Park Krajobrazowy został utworzony w 1985 roku. Położony jest w centralnej części Pojezierza Brodnickiego, obejmując swymi granicami obszary o najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Powierzchnia parku wynosi 16 685 ha. Ponad 60% powierzchni Parku zajmują lasy, a 10% wody. Znajduje się tutaj około 60 jezior, w tym 6 o powierzchni ponad 100 ha. Brodnicki Park Krajobrazowy znajduje się na terenie gmin: Jabłonowo Pomorskie, Zbiczno, Kurzętnik i Biskupiec. W 2005 r. doszło do powiększenia Parku o jezioro Bachotek i tzw. Bagienną Dolinę Drwęcy, która jest cenną ostoją ptactwa wodno-błotnego (Obszar Natura 2000). O wysokiej randze przyrodniczej obszaru świadczy występowanie 9 rezerwatów przyrody. Bogata jest fauna Pojezierza, a w szczególności awifauna. Największymi osobliwościami są: orlik krzykliwy, bocian czarny i bielik, a także kania rdzawa, żuraw, kormoran czarny, czapla siwa, bąk i zimorodek.

Zabytki:

 • Pałac Anny Wazówny;
 • gotycki kościół św. Katarzyny budowany od ok. 1285, budowa prezbiterium ukończona w 1320, do ok. 1370 budowa korpusu nawowego i zasklepienie wnętrza; z zewnątrz wyróżnia się bogato opracowany architektonicznie wschodni szczyt prezbiterium; wewnątrz przy filarach figury 12 apostołów wykonane w XIV w. z drewna lipowego, wyposażenie wnętrza głównie barokowe i późnobarokowe, poza tym kilka gotyckich rzeźb (głowa św. Jana Chrzciciela na misie, grupy Ukrzyżowania);
 • ruiny zamku krzyżackiego z 1-2 ćwierci XIV w., rozbudowywanego w 4 ćw. XIV w. i 1415 i rozbieranego od 1785 do 1842 r.; zachowała się wysoka ośmioboczna wieża i dolne partie murów;
 • fragment ratusza z końca XIV w.;
 • na przedzamczu pałac Anny Wazówny z II połowy XVI wieku, przebudowywany w XVII w.;
 • Bank spółdzielczy oraz kamienice na Dużym Rynku w Brodnicy;
 • fragmenty średniowiecznych murów miejskich z XIV i XV w., w tym Brama Chełmińska i wieża Bramy Mazurskiej;
 • spichlerze barokowe z XVII w.;
 • barokowy zespół poreformacki: kościół NMP z lat 1752–1761 i klasztor;
 • dawny kościół ewangelicki z ok. 1850 r., według projektu Stanisława Hebanowskiego (obecnie tzw. kościół szkolny);
 • kościół św. Jerzego – obecnie nieistniejący;
 • rynek miejski o nietypowym kształcie (często błędnie opisywany jako trójkątny, co wiąże się z Legendą o brodnickim rynku);
 • wieża ciśnień z roku 1905, w 2006 częściowo rozebrana;
 • zdewastowana linia wąskotorowa do Ostrowitego;

Muzea:

 • Muzeum w Brodnicy zostało powołane do życia 29 marca 1973 roku jako Muzeum Regionalne w Brodnicy. Od 1989 r. nazwa placówki brzmi Muzeum w Brodnicy. Od początku jest placówką naukowo-oświatową realizującą zadania statutowe w ramach działów: archeologii, historii, etnografii i przyrody, obszarem działania jest szeroko rozumiany region brodnicki

Oddziały brodnickiego muzeum:

 • Spichlerz, ul. św. Jakuba 1;
 • Piwnice zamkowe, ul. Zamkowa 1;
 • Brama Chełmińska (galeria „Brama”), ul. Mały Rynek 4;
 • Prywatne Muzeum pana Jacka Bielickiego, ul. Kamionka.

Ścieżki rowerowe:

W Brodnicy w 2017 roku było kilkanaście km ścieżek rowerowych; obejmują one tylko pięć ulic miasta: Podgórną, Aleję Leśną, Aleję Józefa Piłsudskiego (Południowo-Zachodnią Trasę Przemysłową) oraz Niskie Brodno i Wczasową.

Na początku grudnia 2015 roku nastąpiło uroczyste otwarcie najdłuższej ścieżki rowerowej łączącej Brodnicę ze Zbicznem (ścieżka ma swój początek przy ul. Niskie Brodno). Trasa ta ma ponad 8 km długości (2,5 m szerokości). Powstały wzdłuż niej trzy przystanki autobusowe z zatoczkami oraz miejsca postojowe dla rowerzystów, gdzie można postawić rower i odpocząć przy stołach z ławeczkami.

Dodaj komentarz